Browse Tag by wizerunek
firma, rynek

Bezpieczeństwo danych

keyboard-923400__340Ostatni raport PricewaterhouseCoopers i firmy doradczej IronMountain, pokazał, że bezpieczeństwo danych powinno być działaniem priorytetowym dla zarządów firm. Większość ankietowanych uważa, że to zadanie dla działów IT. Jednak praktyka wskazuje, że to czynnik ludzki, czyli kultura organizacji oraz przyzwyczajenia pracowników są w dużym stopniu odpowiedzialne za niedociągnięcia w tym zakresie. Stąd wniosek, że poza sprawdzonymi narzędziami, które efektywnie zorganizują pracę, każda firma powinna szczególnie zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników i ustalenie wewnętrznych procesów związanych z bezpieczeństwem informacji.  Inwestycja w bezpieczeństwo danych to lokata długoterminowa, która zwraca się w postaci zaufania i szacunku klienta. Oszczędzanie w tym zakresie to działanie krótkowzroczne. Zawsze istnieje ryzyko ujawnienia tajemnic handlowych czy nieuprawnionego korzystania z zasobów. Oprogramowanie odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych chroni je przed kradzieżą, pozwala na nadawanie uprawnień dostępu (bardzo ważne w przypadku danych osobowych), umożliwia ich odzyskanie w przypadku awarii. To bardzo ważne aspekty działalności operacyjnej firm. Szerszy kontekst przekłada się na odpowiedzialny wizerunek w oczach klientów, kontrahentów, partnerów. „Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych.” (Albert Einstein).

firma

Zjawisko mobbingu

man-916491__340Zjawisko mobbingu stało się ostatnio zagadnieniem, które wywołuje wiele żywych emocji. Ciągle się słyszy, że ktoś kogoś pozwał o mobbing, że w jakiejś firmie mobbing jest na porządku dziennym albo że ktoś podaje się za ofiarę tego przykrego zjawiska.  O mobbingu mówi się najczęściej w kontekście dużych korporacji, w których niejednokrotnie zderzają się różne charaktery, skrajnie sprzeczne poglądy i odmienne osobowości.  Często jednak większość tych zarzutów i pogłosek nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę większość osób nie ma bladego pojęcia o mobbingu. Nie umiemy odróżnić zwykłego konfliktu na tle zawodowym od mobbingu, nie wiemy, jakie ramy czasowe określają to zjawisko, a tym bardziej nie umiemy wskazać, kto jest prawdziwą ofiarą mobbingu, a kto nie. Z tej naszej niewiedzy nie wynika oczywiście nic dobrego, bo albo tworzy się szum medialny wokół niejednokrotnie samozwańczych ofiar i psuje reputację skądinąd porządnej firmy, albo też prawdziwa ofiara nie przyznaje się, że wpadła w szpony mobbera, bądź też po prostu nie jest świadoma tego, że została poddana mobbingowi. Drugi z tych przykładów najczęściej ma miejsce w przypadku, gdy pracodawca nie dopełnia w sposób należyty obowiązku ustawowego, który nakłada na niego konieczność obrony swoich pracowników przed negatywnymi skutkami mobbingu. A przecież żeby się bronić, trzeba najpierw wiedzieć przed czym.  Podstawowym zatem błędem, popełnianym przez zakłady pracy, jest brak rzetelnej profilaktyki antymobbingowej oraz jakiegokolwiek ramowego programu antymobbingowego. Nie mówi się o tym, czym jest mobbing i jak go rozpoznawać, aż nagle okazuje się, że w danej firmie niczym bluszcz rozrasta się mobbing bądź pojawiają się niesłuszne zarzuty, które psują reputację nie tylko innym osobom, ale także wizerunkowi całej firmy. I w ten oto prosty sposób – zgodnie z naszym narodowym porzekadłem – mądry Polak po szkodzie. Zamiast stosować profilaktykę i leczyć objawy, większość przedsiębiorców udaje się po pomoc dopiero z „otwartą raną”, jaką jest mobbing toczący ich firmy. A wtedy już często jest za późno, aby zatrzymać nieodwracalne szkody, które zostały wyrządzone nie tylko poszczególnym pracownikom, ale zaszkodziły także pod względem finansowym i wizerunkowym całemu przedsiębiorstwu.  Nie kontynuujmy zatem niechlubnej polskiej tradycji, kiedy dopiero w obliczu szkody widzimy, co straciliśmy i jak można było temu zapobiec i zawczasu skorzystajmy z pomocy specjalisty antymobbingowego, a z pewnością my i nasi pracownicy będziemy spać spokojniej.  Centrum Antymobbingowe jest firmą szkoleniową. W obszarze działalności firmy znajduje się diagnostyka i szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy oraz szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi.