Browse Tag by ludzie
firma, rynek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

architecture-875348__340Zarządzanie zasobami ludzkimi, to termin odnoszący się do funkcji zarządzania personelem. Chodzi tu przede wszystkim o metody kierowania ludźmi, czyli najcenniejszym kapitałem każdej z firm.  Ich zadaniem jest przecież, poprzez wysiłek i zaangażowanie, dążenie do realizacji jednego wspólnego, określonego celu. Jak wiadomo, zgrany i efektywnie działający zespół, stanowić może o silnej przewadze nad konkurencją.  Samo pojęcie pochodzi tu z angielskiej terminologii – Human Resource Management, w języku polskim często mówi się o „zarządzaniu kadrami”. Odnosi się ono do wszelkich działań, które związane są z pracownikami, ludźmi pojmowanymi jako „sprawcze podmioty”. Pod uwagę brana jest przede wszystkim liczka ludzi, jakość wykonywanych przez nich działań, zaangażowanie i rodzaj osiąganych wyników.  Innym terminem funkcjonującym w tym zakresie jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”. Tu uwaga skupia się na tym, aby pozyskiwać efektywnie pracujących ludzi i zapewniać im takie warunki, aby owa efektywność utrzymywała się na jak najwyższym poziomie.  Chodzi tu o pozytywne oddziaływanie instytucji na pracowników.

firma

Zjawisko mobbingu

man-916491__340Zjawisko mobbingu stało się ostatnio zagadnieniem, które wywołuje wiele żywych emocji. Ciągle się słyszy, że ktoś kogoś pozwał o mobbing, że w jakiejś firmie mobbing jest na porządku dziennym albo że ktoś podaje się za ofiarę tego przykrego zjawiska.  O mobbingu mówi się najczęściej w kontekście dużych korporacji, w których niejednokrotnie zderzają się różne charaktery, skrajnie sprzeczne poglądy i odmienne osobowości.  Często jednak większość tych zarzutów i pogłosek nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę większość osób nie ma bladego pojęcia o mobbingu. Nie umiemy odróżnić zwykłego konfliktu na tle zawodowym od mobbingu, nie wiemy, jakie ramy czasowe określają to zjawisko, a tym bardziej nie umiemy wskazać, kto jest prawdziwą ofiarą mobbingu, a kto nie. Z tej naszej niewiedzy nie wynika oczywiście nic dobrego, bo albo tworzy się szum medialny wokół niejednokrotnie samozwańczych ofiar i psuje reputację skądinąd porządnej firmy, albo też prawdziwa ofiara nie przyznaje się, że wpadła w szpony mobbera, bądź też po prostu nie jest świadoma tego, że została poddana mobbingowi. Drugi z tych przykładów najczęściej ma miejsce w przypadku, gdy pracodawca nie dopełnia w sposób należyty obowiązku ustawowego, który nakłada na niego konieczność obrony swoich pracowników przed negatywnymi skutkami mobbingu. A przecież żeby się bronić, trzeba najpierw wiedzieć przed czym.  Podstawowym zatem błędem, popełnianym przez zakłady pracy, jest brak rzetelnej profilaktyki antymobbingowej oraz jakiegokolwiek ramowego programu antymobbingowego. Nie mówi się o tym, czym jest mobbing i jak go rozpoznawać, aż nagle okazuje się, że w danej firmie niczym bluszcz rozrasta się mobbing bądź pojawiają się niesłuszne zarzuty, które psują reputację nie tylko innym osobom, ale także wizerunkowi całej firmy. I w ten oto prosty sposób – zgodnie z naszym narodowym porzekadłem – mądry Polak po szkodzie. Zamiast stosować profilaktykę i leczyć objawy, większość przedsiębiorców udaje się po pomoc dopiero z „otwartą raną”, jaką jest mobbing toczący ich firmy. A wtedy już często jest za późno, aby zatrzymać nieodwracalne szkody, które zostały wyrządzone nie tylko poszczególnym pracownikom, ale zaszkodziły także pod względem finansowym i wizerunkowym całemu przedsiębiorstwu.  Nie kontynuujmy zatem niechlubnej polskiej tradycji, kiedy dopiero w obliczu szkody widzimy, co straciliśmy i jak można było temu zapobiec i zawczasu skorzystajmy z pomocy specjalisty antymobbingowego, a z pewnością my i nasi pracownicy będziemy spać spokojniej.  Centrum Antymobbingowe jest firmą szkoleniową. W obszarze działalności firmy znajduje się diagnostyka i szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy oraz szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi.