firma, rynek

Spółka jawna

building-1111163__340Spółka jawna jest osobową spółką prowadzącą przedsiębiorstwo pod własnym przedsiębiorstwem. Nie ma ona osobowości prawnej. Stworzona jest najczęściej poprzez niewielką liczbę wspólników, którzy darzą się zaufaniem.   Taka forma przedsiębiorstwa powstała już w XII wieku i pierwszą tego rodzaju podmiotem była spółka rolna. W swojej formie jest bardzo podobna do sp. cywilnej.  Jak każda tego typu forma gospodarcza, spółka jawna wady i zalety posiada. Niezaprzeczalnie dobrą stroną jest to, że każdy ze współzałożycieli może reprezentować organizację. Jednakże w umowie zawartej między wspólnikami można podkreślić, że pewien wspólnik nie może jej reprezentować. Poza tym dodatkowym plusem jest to, że umowa sp. j.w. może być swobodnie formułowana. Bez dwóch zdań jednak umowa w tym przypadku musi być zawarta pisemnie. Bardzo istotne jest też to, że nie ma określonych wymagań kapitałowych, żeby spółkę stworzyć. Biorąc po uwagę wady sp.j.w., podstawową wadą tego typu podmiotu gospodarczego jest to, że wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim kapitałem za jego przedsięwzięcia. Nadto minusem jest też to, że nie ma osobowości prawnej.  Aby sp. jawna mogła powstać, konieczna jest umowa spółki jawnej, która zawierać powinna: firmę i siedzibę, wpisanie wkładów wniesionych przez wspólników łącznie z wartością, przedmiot działalności przedsiębiorstwa i jej czas trwania. Po określeniu umowy koniecznie jest wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłosić ten podmiot gospodarczy do rejestru. Jeśli chodzi o księgowość, możliwe jest rozliczanie się wg księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej bądź też poprzez prowadzenie pełnej księgowości.  Spółka jawna wpisywana jest do KRS jako przedsiębiorca.

Dodaj komentarz